Kontaktujte nás

Kde nás nájdete

Kontakty:
Telefón: 0944 332 073
E-mail: mesko.andrej@gmail.com

Fakturačná adresa:
Andrej Meško
C.Tomašovskej 243/23
01302 Gbeľany

IČO: 51170868
DIČ: 1080907410
Zapísané v živnostenskom registri Okresného úradu Žilina,
číslo živnostenského registra: 580-61352.

Dozorný orgán
Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79 Žilina 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 041/763 21 30, 041/724 58 68
fax č. 041/763 21 39

Kontaktný formulár